Čistilne akcije

Trenutno ne poteka nobena čistilna akcija

Pozivamo vas k skrbnosti v ravnanju z odpadki, ter odgovornemu odnosu do okolja nasploh. Tako boste tudi v dneh, ko ni čistilnih akcij prispevali k bolj urejenemu izgledu mesta.

Hvala!

Ravnanje z odpadki

Kratki napotki za ravnanje z odpadki

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujete. V JP VOKA SNAGA opažamo, da nekateri občani s svojimi odpadki ne ravnate pravilno: biološke odpadke v rjavi zabojnik odlagate v plastičnih vrečkah, kar je napačno, v zabojnik za embalažo odlagate karton, v zabojnik za papir pa tetrapak. Nekateri nevarne in kosovne odpadke, zeleni odrez ipd. puščate ob zabojnikih, namesto da bi jih odpeljali v zbirni center ali zanje naročili odvoz. Kadar ne veste, kam spada odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si.

Kratki napotki za ravnanje z odpadki - Adobe Acrobat datoteka

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.30 - 13.00

sreda:
08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:
08.30 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si