Svet Četrtne skupnosti Šiška
Mandat 2014 - 2018

Predsednica

Darja Zajc

Podpredsedniki

Rihard Gerbec
Petra Kirn
Žiga Kosi

Člani

Lily Gradišek Kalaković
Matjaž Slavko Ilnikar
dr. Nikola Janović Kolenc
Tamara Krebelj
Marko Lemaić
Miha Mahkota
Igor Marn
Tomaž Prodan
Marija Jožefa Sekulić
Zorica Šetinc
Pavle Šijanec
Mojca Škrinjar
Ivan Šček

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Darja Zajc

Odgovorna oseba za stike z mediji

Darja Zajc

Delovna telesa Sveta Četrtne skupnosti Šiška

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost
predsednik: dr. Nikola Janović Kolenc

Odbor za varstvo okolja
predsednica: Lily Gradišek Kalaković

Odbor za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
predsednik: Rihard Gerbec

Odbor za zdravstvo in socialne zadeve
predsednica: Mojca Škrinjar

Odbor za šport
predsednik: Žiga Kosi

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: 515 64 65
faks: 515 64 60
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

sreda:
08.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

petek:
08.00 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Davčni urad Ljubljana

Davčna ulica 1
tel: 369 30 00
www: durs.gov.si